Nature Experts

March 2018

Liito-oravan elinpiirillä

Nyt on taas se aika, kun on helpointa löytää merkkejä liito-oravan esiintymisestä jollakin alueella. Kevättalvi on nimittäin paras aika havaita keltaisia papanoita.
2018-03-16 11.12.06
Talvella liito-oravan papanat ovat keltaisia, koska se syö ravinnokseen lehtipuiden, enimmäkseen haavan, silmuja. Kesällä liito-oravat siirtyvät käyttämään lehtiä ravintonaan, ja papanoita on vaikeampi löytää. Muillakin lajeilla voi olla keltaisia papanoita, esimerkiksi kesällä metsäsopulilla ja tunturisopulilla. Mutta jos papanat ovat kevättalvella läjässä puun tyvellä, on kyseessä liito-orava.
2018-03-16 10.43.10
Papanoiden etsintä kannattaa aloittaa paikoilta, missä kasvaa haapoja ja kuusia. Haavat sopivat ravinto- ja pesäpuiksi, kuuset taas antavat turvaa. Aivan puhtaista haavikoista liito-oravaa harvoin löytää. Siellä ne olisivat talviöinä esimerkiksi pöllöjen tai näädän helposti havaittavina. Pientä kumartelua ja useiden alueiden tarkistamista etsintä voi vaatia, mutta sitten kun on ensimmäiset papanat löytänyt, niitä löytää yleensä helposti lisää. Harjaantuminen tekee mestarin, kuten sienien etsinnässä.
Liito-oravan pesäkolo on usein vanha käpytikan kolo. Ja käpytikka tekee mielellään pesän juuri pehmeään haapaan. Paras kolo on sen verran ahdas, että näätä ei mahdu sinne sisään.
Liito-orava ei karta ihmisasutusta. Nämäkin kuvat on kuvattu eilen Etelä-Espoosta, pientaloasutuksen keskeltä. Liito-orava kuuluu luontodirektiivin suojelemiin lajeihin, ja sen lisääntymis- tai levähdyspaikan häävittäminen on kielletty.
Kevät sateiden myötä papanat liukenevat pois, ja viimeistään kesällä nouseva kasvillisuus peittää ne allensa.

2018-03-16 11.12.14

Retkikohteena Vantaanjoen Pitkäkoski

Kevättalvi on hyvä aika tehdä retki Vantaajoen Pitkäkoskelle. Osittain jäätyneellä joella viihtyvät mm. koskikarat, ja hyvällä tuurilla voi nähdä saukon. No, yleensä näkee vain jälkiä, sillä saukko on arka ja se liikkuu eniten hämärässä.

Pitkäkosken rinnelehdot sekä Helsingin että Vantaan puolella ovat suojelualueita, joilla on mm. pähkinäpensaita ja paljon vanhoja kuusia. Kuusikoissa voi talvella havaita harvinaisen pohjantikan tai valkoselkätikan. Myös liito-orava viihtyy näissä metsissä.

Kosken rantametsissä kulkee hyvin opastetut polut, lisäksi aivan joen rannassa on katselutasanteita taukopaikkoja joen kummallakin puolella. Talvella vältä liikkumista hiihtoladuilla!

Retken Pitkäkoskelle voi aloittaa Vantaan puolella vaikkapa Jokitien pysäköintialueelta, tai Helsingin puolella Pitkäkosken ulkoilumajalta. Ulkoilumajalla voi käydä nauttimassa lopuksi vaikkapa kahvit ja mustikkamunkit.

2018-02-24 13.57.39

2018-02-24 14.02.24

2018-02-24 14.12.25-1