Nature Experts

Lintuasema

Erilaisia urpiaisia

Urpiainen (Carduelis flammea) on pieni harmaanvalkoinen varpuslintu. Suomessa sen vahvinta pesimaluetta ovat Lapin tunturikoivikot, mutta urpiaisia pesii kyllä harvalukuisena Etelä-Suomessakin.
Sen lähilaji on tundraurpiainen (Carduelis hornemanni), joka on pohjoisten alueiden pesimälaji. Tundraurpiainen on urpiaista vaaleampi, ja vähemmän viiruinen. Sen yläperä on usein laajalti valkoinen ja nokka on hieman urpiaisen nokkaa pienempi.
Viimeisten vuosikymmenten aikana on Etelä-Suomessa havaittu yhä enemmän ruskourpiaisia, joka on urpiaisen eteläisempi rotu. Se on urpiaista ruskeampi, mutta välimuotoja on paljon.
Syksyllä urpiaisten parvissa voi havaita urpiaisia, tundraurpiaisia ja ruskourpiaisia sekaparvina. Ja joukossa voi olla muitakin pieniä peippolintuja, joten havainnoija saa olla tarkkana eri lajeja havainnoidessaan.
Alla on muutamia kuvia lintuasemalla rengastetuista urpiaisista.
P1069103
Vanha koiras urpiainen.
P1069106
Vanha koiras ruskourpiainen.
P1069229
Vanha naaras tundraurpiainen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.